HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#alert: Dofinansowania do wynagrodzeń również dla oddziałów przedsiębiorców zagranicznych

06.04.2021

Po naszym odwołaniu od decyzji Dyrektora WUP, SKO wydało kolejną decyzję stwierdzającą prawo oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń swoich pracowników. SKO ponownie uznało wszystkie nasze argumenty potwierdzające prawo takich pracodawców do otrzymania wsparcia. Co jednak istotniejsze, WUP Katowice uznał to orzeczenie i klient otrzymał już przelew!

Niestety, praktyką niektórych WUP-ów jest odmawianie wsparcia oddziałom. Twierdzą, że oddziały nie są przedsiębiorcami w myśl ustawy, mimo że zatrudniają pracowników, płacą podatki w Polsce oraz odprowadzają składki do polskiego FGŚP, z którego finansowana jest tarcza! W tym niezrozumiałym podejściu wspiera ich Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Uzyskane przez nas orzeczenie pochodzi od SKO w Katowicach, co oznacza, że już nie tylko warszawskie SKO uchyla takie decyzje. Mamy nadzieje, że pozostałe WUP-y i Ministerstwo zmienią swe błędne podejście, polegające na bezpodstawnej odmowie przyznania dofinansowania, nawet pomimo orzeczeń SKO stwierdzających brak podstaw do odmowy.

Nasz Zespół ds. Tarczy Antykryzysowej pozostaje do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach związanych z pozyskaniem dofinansowania.