HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Świadczenie pieniężne dla przedsiębiorców poszkodowanych sytuacją na Odrze

29.08.2022

26 sierpnia trafił do Sejmu projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze (druk 2548). Ustawa przewiduje wypłatę świadczeń pieniężnych poszkodowanym przedsiębiorcom.

Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie kluczowych zagadnień projektu ustawy.

JAKIE SĄ WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA?

  1. Przeważająca działalność (wg stanu na 1 lipca 2022 r.) wskazana na liście wybranych kodów PKD (załącznik 1).
  2. Bycie zgłoszonym w terminie do 31 lipca 2022 r. jako płatnik składek z datą obowiązku opłacania składek nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.
  3. Spadek przychodów z działalności o min. 50% (w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających sierpień 2022 roku albo przychodu w sierpniu 2021 roku) w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.
  4. Zgłoszenie w terminie do 31 lipca 2022 r. co najmniej jednej osoby do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i pozostawania w tych ubezpieczeniach co najmniej jednej osoby na ostatni dzień sierpnia 2022 roku;
  5. Zgłoszenie w terminie do 31 lipca 2022 r. do ZUS, co najmniej jednego adresu prowadzenia działalności na terenie wybranych powiatów (załącznik 2), na terenie których występują gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 r. była prowadzona działalność.

JAK I KIEDY SKŁADAĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE?

Do kogo? Wniosek składa się elektronicznie do ZUS.

Kiedy? Nie później niż w terminie 4 miesięcy od ostatniego dnia sierpnia.

Dodatkowe dokumenty? Póki co wydaje się, że nie trzeba będzie przygotowywać dodatkowych dokumentów, aby uzyskać świadczenie. Będziemy monitorować ewentualne nowe wymogi formalne.

ILE WYNIESIE ŚWIADCZENIE?

Jednorazowe świadczenie wyniesie 3.010 złotych za każdego ubezpieczonego. Ma być wypłacane niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość.

Świadczenie stanowi pomoc de minimis.

JAKI JEST STATUS LEGISLACYJNY PROJEKTU?

Obecnie jest to jedynie projekt ustawy, który może ulec zmianie w drodze procesu legislacyjnego. Czekamy na pierwsze czytanie w Sejmie. O dalszych pracach legislacyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco.

Jeżeli są państwo zainteresowani tematem świadczeń w związku z sytuację ekologiczną na Odrze i chcą dowiedzieć się w jakim ostatecznym kształcie ustawa wejdzie w życie zapraszamy do kontaktu.

Załącznik 1: lista kodów PKD uprawniających do otrzymania świadczenia.

Załącznik 2: lista powiatów, z których przedsiębiorcy mogą wnioskować o otrzymanie świadczenia.