HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Europejska emerytura – zniesienie barier pomiędzy krajami UE w zakresie oszczędzania na emeryturę

12.09.2023

W dniu 21 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza tzw. emeryturę europejską. Nie zastąpi ona dotychczasowych emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy będą mogli natomiast odkładać na emeryturę dodatkowo w ramach ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE). Jest to sposób oszczędzania jest zbliżony do IKE, którego wprowadzenie wynika z unijnego rozporządzenia 2019/1238. Umowę o prowadzenie OIPE będzie można zawrzeć np. z zakładem ubezpieczeń, funduszem inwestycyjnym lub bankiem, które będą oferować taki produkt. Dostępny jest już centralny rejestr dostawców OIPE: tutaj.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Większość przepisów wejdzie w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, tj. 26 września 2023 r.

Kto może odkładać w ramach europejskiej emerytury?

Gromadzenie oszczędności na subkoncie OIPE jest przeznaczone każdego, kto mieszka na terenie UE i ukończył 15 lat. Szczególnie korzystne będzie przede wszystkim dla osób, które pracują lub mieszkają w różnych krajach UE. Korzyści wynikające z takiego oszczędzania nie będą bowiem przepadać w razie przeprowadzki do innego państwa UE.

Zwolnienie z opodatkowania

Dochody zgromadzone na subkoncie OIPE mają być zwolnione z opodatkowania, także w momencie wypłaty zebranych środków. Wyjątek: ulga nie będzie mieć zastosowania, jeżeli oszczędzający jednocześnie gromadził oszczędności na więcej niż jednym subkoncie OIPE. Z chwilą założenia OIPE będzie musiał składać oświadczenie, że nie gromadzi środków na subkoncie OIPE prowadzonym przez innego dostawcę.

Roczny limit wpłat

Kwota równa trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (przykładowo w 2023 r. byłoby to maksymalnie 20 805 zł).

Zmieniam kraj zamieszkania – co z moimi oszczędnościami?

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania dalej będzie można odkładać środki na dotychczasowym subkoncie wykupionym w państwie pierwotnego miejsca zamieszkania, zachowując przy tym prawo do korzyści związanych z nieprzerwanym inwestowaniem w ten sam produkt. Możliwe będzie również przeniesienie zgromadzonych oszczędności z jednego do innego państwa UE.

Wypłata środków

Będzie możliwa jednorazowo albo w ratach – na wniosek oszczędzającego i po osiągnięciu wieku 60 lat lub ukończeniu 55 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych. Środki zgromadzone na OIPE będą podlegały dziedziczeniu.

 

Zapraszamy do kontaktu, aby otrzymać w tym zakresie komunikat dla Państwa pracowników.