HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#alert: Umowy o dzieło – nowy obowiązek informowania ZUS

07.01.2021

Od 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Poniżej prezentujemy najistotniejsze wnioski.

KTO ZGŁASZA?
Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło.

KIEDY ZGŁASZA?
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło.

CO ZGŁASZA?
Każdą umowę o dzieło z wyjątkiem:
1) umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem;
2) umowy o dzieło, w ramach której wykonujący dzieło wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (chodzi tu o pracodawcę innego niż zlecający dzieło).

Przepis wprowadzający obowiązek informowania jest bardzo lakoniczny i przez to budzi szereg wątpliwości, w szczególności:
1) ograniczenie obowiązku informowania jedynie do płatnika składek (w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) lub osoby fizycznej zlecającej dzieło wyłącza z obowiązku informowania szereg podmiotów niemających statusu płatnika – to może prowadzić do łatwego obchodzenia tego obowiązku wbrew intencji ustawodawcy;
2) na stronie internetowej ZUS możemy znaleźć informacje (tym razem korzystne dla zgłaszających!), że nie należy zgłaszać umów o dzieło wykonywanych w ramach działalności gospodarczej – zwracamy uwagę, że co prawda formularz zgłoszeniowy RUD może tak sugerować, to jednak takie wyłączenie nie wynika z żadnego przepisu prawa.

Pozostajemy do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.
Polecam również rozmowę ze mną w programie Karoliny Kowalskiej #RZECZoPRAWIE, w której opowiadam o  nowych obowiązkach w tym zakresie.