HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Stan epidemii zniesiony! Co to oznacza cudzoziemców?

16.05.2022

Z dniem 16 maja 2022 r., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, minister zdrowia odwołał w Polsce stan epidemii i wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Będzie on obowiązywać do odwołania.

Zmiana ta pozostaje bez wpływu na sytuację prawną cudzoziemców w Polsce w czasie jego trwania. Przewidziane dla nich rozwiązania, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, obowiązują zarówno w czasie stanu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego.

Oznacza to, że automatyczne przedłużenia m.in. okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy, wiz krajowych, zezwoleń na pracę i okresów uprawniających do pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, których koniec przypada na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego, będą obowiązywać nadal do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego stanu.

Przy założeniu, że ministerstwo zdrowia utrzyma dotychczasowy kurs luzowania obostrzeń, cudzoziemcy, którzy korzystają wyłącznie z przedłużeń wynikających z tarczy i nie posiadają aktualnych dokumentów uprawniających ich do pobytu i pracy w Polsce, powinni potraktować tę zmianę jako sygnał do uregulowania ich sytuacji prawnej na czas po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i już teraz podjąć działania w celu uzyskania tych dokumentów. Zgodnie z zapowiedzią samego ministra zdrowia odwołania tego stanu należy bowiem spodziewać się najwcześniej we wrześniu br.