HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Trudności z rozliczaniem kontraktów B2B jako efekt sankcji nałożonych na Rosję

04.03.2022

Z uwagi na toczącą się wojnę na Ukrainie wiele krajów zadecydowało o nałożeniu na Rosję pakietu sankcji o charakterze gospodarczym. Działanie takie zamyka rosyjskim instytucjom finansowym dostęp do rynków finansowych Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz innych wybranych krajów, co ma zauważalny, negatywny wpływ na gospodarkę Rosji. Nałożone sankcje utrudniają również wykonywanie regularnych rozliczeń pomiędzy wieloma podmiotami, w tym między osobami współpracującymi z kontraktorami przebywającymi w Rosji.

Polskie firmy nierzadko korzystają z usług podwykonawców rezydujących w Rosji. Najczęściej podstawą współpracy jest kontrakt B2B. Z takich rozwiązań często korzystają podmioty z branży IT oraz szeroko rozumianego doradztwa biznesowego.

Na skutek nałożonych sankcji a w szczególności odcięcia Rosji od systemu SWIFT, wielu polskich zleceniodawców spotka się z problemem braku możliwości dokonania zapłaty za świadczone przez swoich kontraktorów usługi. Wiele polskich banków nie obsługuje bowiem transakcji wykonywanych na konta w bankach rosyjskich, bez względu na walutę, w jakiej dokonywana jest płatność. Z powodu wyłączenia systemu SWIFT, banki rosyjskie mogą mieć również problemy z obsługiwaniem transakcji przychodzących.

Jeżeli zleceniodawca wykazuje chęć dalszej współpracy z kontaktorem rezydującym na terenie Rosji, warto przemyśleć podpisanie aneksu do umowy B2B. Można w nim uregulować terminowe wstrzymanie się przez kontraktora od świadczenia usług lub też odroczenie płatności za usługi świadczone w okresie obowiązywania restrykcji. Termin płatności za świadczone w okresie obowiązywania sankcji usługi uzależnić można od ziszczenia się pewnego zdarzenia, jakim będzie zniesienie restrykcji.

Oczywiście, istnieje możliwość zapłaty podwykonawcom za wykonane usługi już teraz. Można rozważyć wpłatę poprzez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych lub też za pośrednictwem przedpłaconej karty kredytowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że działanie takie jest obarczone ryzykiem – może ono zostać uznane za nielegalne obchodzenie sankcji.

Obserwacja rozwoju zaistniałej sytuacji prowadzi do wniosku, że Unia Europejska nie zrezygnuje szybko z nałożonych sankcji. Oznacza to, że wiele polskich firm współpracujących z kontraktorami rezydującymi w Rosji już teraz musi podjąć decyzję o kształcie przyszłej współpracy.