HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Zmiany podatkowe od 1 stycznia 2023 r.

09.01.2023

I. Możliwość podzielenia kwoty zmniejszającej podatek

Od 1 stycznia 2023 r. podatnik ma możliwość podzielenia kwoty zmniejszającej podatek pomiędzy maksymalnie trzech płatników, wskazując, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki:

 • o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) w przypadku jednego płatnika;
 • o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł) w przypadku złożenia oświadczenia dwóm płatnikom;
 • o 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł) w przypadku złożenia oświadczenia trzem płatnikom.

Aby płatnik podatku mógł stosować kwotę zmniejszającą podatek w odpowiedniej wysokości, podatnik musi złożyć mu oświadczenie w tym zakresie na piśmie lub w inny sposób przyjęty u danego płatnika. Możliwe jest także skorzystanie z nowej wersji formularza PIT-2.

 

II. Nowy wzór formularza PIT-2

Zebrano w nim wszystkie oświadczenia i wnioski, które mogą wpłynąć na wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Nowy wzór formularz PIT-2 pozwala:

 • upoważnić płatnika do stosowania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek;
 • podzielić miesięczną kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy kilku płatników;
 • zgłosić zamiar rozliczenia podatku wraz z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowujące dziecko;
 • wnioskować o stosowanie podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;
 • wnioskować o stosowanie ulg wprowadzonych przez Polski Ład: ulgi na powrót, ulgi 4+, ulgi dla pracujących seniorów;
 • zrezygnować z ulgi dla młodych;
 • zrezygnować z pracowniczych bądź autorskich kosztów uzyskania przychodów;
 • wnioskować o niepobieranie zaliczek na podatek.

 

III. Kwota zmniejszająca podatek – umowy zlecenia i o dzieło

Od nowego roku kwota zmniejszająca podatek może być stosowana także w stosunku do zaliczek na podatek z tytuły wykonywania umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

Dotychczas zleceniobiorcy oraz wykonawcy dzieł nie mieli takiej możliwości i z kwoty zmniejszającej podatek korzystali dopiero w rozliczeniu rocznym.

 

IV. Ujednolicenie terminów składania rocznych deklaracji podatkowych

W nowym roku zmieniły się także terminy rozliczeń rocznych deklaracji podatkowych PIT-28 (ryczałt, wynajem nieruchomości) oraz PIT-28S (ryczałt). Będzie on przypadał 30 kwietnia (2 maja w 2023 roku), a nie jak dotychczas na koniec lutego.

Nowy termin będzie ujednolicony i przypadnie tego samego dnia, co w przypadku pozostałych druków PIT. PIT-37 oraz PIT-36 nadal będą składane w terminie do końca kwietnia.