HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Zmiany koronawirusowych ograniczeń przy wjeździe do Polski w mocy od 9 października

11.10.2021

Zgodnie z najnowszą zmianą w rozporządzeniu MSWiA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego, wszyscy obywatele tureccy podróżujący do Polski drogą lotniczą są zwolnieni z zakazu wjazdu, niezależnie od miejsca rozpoczęcia podróży i celu wjazdu. Zmiany ułatwią wjazd wszystkim obywatelom Turcji już od 9 października 2021 r. Ze zwolnienia skorzystają ci którzy już wcześniej należeli do jednej z kategorii osób zwolnionych z zakazu wjazdu (np. pracownicy uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce), ponieważ nie będą oni musieli dłużej przedstawiać na granicy dokumentów potwierdzających takie zwolnienie. Skorzystają także osoby, które nie należały wcześniej do żadnych z tych kategorii – w szczególności członkowie rodzin pragnący towarzyszyć w podróży do Polski tureckim pracownikom. Osoby takie nie będą musiały już ubiegać się na granicy o specjalną zgodę Straży Granicznej na wjazd. Identyczne zasady przewidziano dla osób posiadających prawo pobytu w Turcji. Nowe zasady nie uprawniają do wjazdu w inny sposób (drogą lądową lub morską) i nie znoszą obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy.

Dodatkowe zmiany w rozporządzeniu przywracają też pasażerski ruch kolejowy na poszczególnych przejściach granicznych z Rosją i Ukrainą.

Przewidziano też zmiany umożliwiające wjazd cudzoziemcom przyjeżdżającym do Polski w celach gospodarczych. Będzie to możliwe tylko na pisemne zaproszenie podmiotu wpisanego do KRS lub CEIDG, wskazującego takie cele i tylko wtedy, gdy podróżni udokumentują to Straży Granicznej. Mają one wejść w życie 16 października. Osoby podróżujące w celach gospodarczych będą również podlegały standardowym zasadom wjazdu, kwarantanny, pobytu i pracy w Polsce, w tym wymogowi uzyskania zezwolenia na pracę (w przypadkach gdy ma on zastosowanie).