HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Projekt nowelizacji przepisów kodeksu pracy dot. pracy zdalnej

20.05.2021

Pojawił się projekt przepisów dot. pracy zdalnej. Długo oczekiwany.

1. Jest obowiązek dokonania oceny ryzyka zawodowego dot. pracy zdalnej.
2. Pracownik dba o BHP i podpisuje oświadczenie w tej sprawie.
3. Pracodawca może jednostronnie polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w okresie stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, przez 3 miesiące po ich ustaniu oraz w innych przypadkach, jeżeli czasowo nie jest możliwe zapewnienie warunków BHP w miejscu pracy.
4. Pracodawca pokrywa koszty energii elektrycznej oraz dostępu do internetu.
5. Warunki wykonywania pracy zdalnej powinny zostać określone w porozumieniu ze związkiem zawodowym albo w regulaminie. W przypadku braku takiego porozumienia lub regulaminu można jednak zrobić to w poleceniu pracodawcy lub w porozumieniu z pracownikiem.
6. Pracodawca może określić w umowie z pracownikiem wykorzystanie narzędzi pracownika oraz ekwiwalent lub ryczałt za to korzystanie.
7. Praca zdalna możliwa jest, gdy pracownik oświadczy, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.
8. Pracodawca może kontrolować pracownika, co nie może naruszać jego prywatności.
9. Wnioski pracownika, które wymagają formy pisemnej, w czasie wykonywania pracy zdalnej mogą być składane w postaci papierowej lub elektronicznej.
10. Powrót do wykonywania pracy stacjonarnie po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia pracy zdalnej na mocy uzgodnienia z pracodawcą wymaga porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.
11. W przypadku pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie (do 12 dni w roku) nie stosuje się większości obowiązków i formalności wymienionych powyżej.

Link do projektu tutaj