HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

GMI Legal Update: Ochrona czasowa dla Ukraińców będzie przedłużona

26.04.2023

Sejm uchwalił kolejny pakiet zmian specustawy ukraińskiej. Poniżej prezentujemy najistotniejsze z planowanych rozwiązań:

 1. Okres ochrony czasowej zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r.
 2. Niektórzy z ukraińskich uchodźców będą jednak mogli w Polsce przebywać dłużej. Pobyt niepełnoletnich dzieci, które 4 marca 2024 r. będą chodzić do przedszkola lub szkoły i ich rodziców lub opiekunów będzie uznawało się za legalny do
  31 sierpnia 2024 r. Niepełnoletni maturzyści-poprawkowicze i ich rodzice lub opiekunowie będą z kolei mogli przebywać w Polsce do 30 września 2024 r.
 3. Automatycznemu wydłużeniu do 4 marca 2024 r. ulegnie także ważność posiadanych przez Ukraińców wiz krajowych i zezwoleń na pobyt czasowy. Dotyczy to dokumentów, których ważność normalnie kończyłaby się najwcześniej 24 lutego 2022 r.
 4. Za legalny – do 4 marca 2024 r. – będzie uznawać się także pobyt obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce na podstawie polskich wiz Schengen, wiz lub dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa obszaru Schhengen albo ruchu bezwizowego, jeśli ostatni dzień ich dozwolonego pobytu na tej podstawie przypadał
  w okresie od 24 lutego 2022 r.
 5. Specjalny mechanizm ochronny eliminujący ryzyko negatywnej decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy także zostanie przedłużony do 4 marca 2024 r.
  W przypadku niespełnienia kryteriów udzielenia takiego zezwolenia wnioskodawca otrzyma (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków) odrębny rodzaj zezwolenia na pobyt tylko na 1 rok.
 6. Do 4 marca 2024 r. wydłużone zostanie również zawieszenie terminów na rozpatrzenie spraw dot. zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców. Tym samym możliwość zwalczania bezczynność władz lub przewlekłego prowadzenia postępowania w takich sprawach będzie nadal ograniczone.

Ustawą zajmie się teraz Senat. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

O dalszym przebieg prac będziemy informowali na naszym profilu LinkedIn.

Pobierz PDF tutaj.