HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HR Legal Update: Ustawa o sygnalistach skierowana do Prezydenta

14.06.2024

14 czerwca 2024 r. Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu. Ustawa została skierowana do Prezydenta. Po jej wejściu w życie pracodawcy będą mieć 3 miesiące na wdrożenie procedur zgłoszeń wewnętrznych.

„Prawo pracy” wykreślone z ustawy

Z zakresu ustawy usunięto zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa pracy. Mimo to pracodawcy wciąż mogą w szerszym lub węższym zakresie uwzględniać naruszenia z zakresu prawa pracy, np. mobbing, dyskryminację czy molestowanie. Będzie to jednak zależało wyłączenie od woli pracodawców.

Założenia ustawy nie uległy zmianie

W ramach podsumowania, przypominamy kluczowe założenia ustawy:

  • Pracodawcy, u których pracę zarobkową wykonuje co najmniej 50 osób według stanu na 1 stycznia lub 1 lipca danego roku będą zobowiązani do ustanowienia procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń;
  • W tworzenie procedury trzeba będzie zaangażować związki zawodowe albo przedstawicieli osób świadczących pracę zarobkową;
  • Obowiązywać będzie zakaz działań odwetowych w stosunku do sygnalisty;
  • Sygnalista może zgłaszać nieprawidłowości dotyczące różnych obszarów w tym m.in. ochrony prywatności i danych osobowych czy korupcji.

Co dalej?

Niezbędna będzie rewizja obecnych procedur oraz dostosowanie ich do nowych regulacji. Pracodawcy, którzy dotychczas zwlekali z przygotowaniem się na wdrożone przepisy będą mieli przed sobą pracowite lato.

Z chęcią wesprzemy Państwa we wdrożeniu ustawy o ochronie sygnalistów w Państwa organizacji. Przygotowanie „szytej na miarę” procedury jest możliwe – zachęcamy do kontaktu.