HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HR Legal Update: Ustawa o sygnalistach uchwalona przez Sejm

24.05.2024

23 maja 2024 r. Sejm przyjął ustawę o ochronie sygnalistów. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie do Prezydenta.

Nowość: wspólna procedura dla grupy kapitałowej

Na ostatnim etapie procedowania ustawy przez Sejm dokonano istotnej zmiany w dotychczasowym projekcie, o którą postulowały środowiska pracodawców. Mianowicie, podmioty prywatne należące do grupy kapitałowej mogą ustalić wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych, pod warunkiem zgodności procedury z ustawą.

Zmiana ta choć istotna i potrzebna może w praktyce budzić wątpliwości, w szczególności w zakresie jej spójności z pozostałymi przepisami ustawy, treścią unijnej dyrektywy o sygnalistach oraz stanowiska Komisji Europejskiej w/s kanałów zgłoszeń w ramach grup kapitałowych.

Zobaczymy czy i w jakim kształcie proponowana zmiana trafi do finalnej wersji ustawy.

Podstawowe kwestie wynikające z ustawy

W ramach podsumowania, przypominamy kluczowe założenie ustawy:

  • Pracodawcy, u których pracę zarobkową wykonuje co najmniej 50 osób będą zobowiązani do ustanowienia procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zgodnie z ustawą.
  • W tworzenie procedury trzeba będzie zaangażować związki zawodowe albo przedstawicieli osób świadczących pracę zarobkową.
  • Obowiązywać będzie zakaz działań odwetowych w stosunku do sygnalisty.
  • Sygnalista może zgłaszać nieprawidłowości dotyczące różnych obszarów w tym m.in. prawa pracy czy korupcji.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Przepisy wejdą w życie 3 miesiące od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że pracodawcy już teraz powinni zacząć prace, aby w dniu wejścia w życie nowych obowiązków, co nastąpi prawdopodobnej we wrześniu, posiadać wdrożone kanały zgłoszeń oraz procedury wewnętrzne. Tym bardziej, że ich uchwalenie wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielstwem pracowników. Przystosowanie się do nowych przepisów może okazać się wyzwaniem, dlatego uważamy, że warto zacząć działania już teraz i zamknąć przygotowania przed sezonem wakacyjnym.

Trzymamy rękę na pulsie i będziemy informować Państwa na bieżąco o wszelkich zmianach w procedowaniu ustawy o ochronie sygnalistów.