HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#ALERT: Specustawa – zrównanie statusu Ukraińców niezależnie od drogi przybycia do Polski

28.03.2022

W sobotę, 26 marca 2022 r. zostały opublikowane pierwsze z zapowiadanych zmian specustawy dot. obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z trwającą wojną.

Najważniejsze wprowadzone zmiany to:

  1. zniesienie wymogu bezpośredniego przekroczenia polsko-ukraińskiej granicy przez osoby uciekające przed wojną w Ukrainie. Specustawa obejmie także te osoby które przedostały się do Polski inną drogą, np. przez granicę ze Słowacją;
  2. w związku ze zmianą zakresu specustawy – cudzoziemcy którzy już wcześniej przybyli do Polski poprzez inne państwo, będą mogli teraz np. podjąć pracę na podstawie uproszczonej procedury (wystarczy zgłoszenie rozpoczęcia pracy do urzędu pracy), uzyskać PESEL w specjalnej procedurze, otrzymać świadczenia socjalne czy zarejestrować działalność gospodarczą;
  3. za osoby uciekające z Ukrainy zostaną uznane także osoby, które w momencie wybuchu wojny były czasowo poza Ukrainą (np. podróż służbowa, urlop) i z braku możliwości powrotu do swojego kraju przybyły do Polski;
  4. tymczasowe zawieszenie obowiązku wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie czy okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, w sytuacji obywatel Ukrainy nie jest on jego właścicielem;
  5. doprecyzowanie regulacji dotyczących pobytu w Polsce ukraińskich dzieci, które wjechały do Polski bez rodzica –  m.in. prowadzenia rejestru takich dzieci przebywających w Polsce.

Zmiany mają zastosowanie z mocą od 24 lutego, to znaczy że obejmują także osoby które już wcześniej przybyły do Polski.

W dalszym ciągu trwają inne prace nad zmianami specustawy, m.in. dotyczącymi zapewnienia osobom uciekającym z Ukrainy lokali mieszkaniowych z zasobów publicznych.

Możemy się spodziewać, że specustawa będzie jeszcze wielokrotnie zmieniana.