HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HR Legal Update: Znaczny wzrost wysokości odpisu na ZFŚS w 2024 r. Jest jeszcze czas na obniżenie odpisu!

20.02.2024

Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w 2024 r. wynosi 2417,17 zł. Wzrosła o 754,17 zł (I półrocze) i 502,80 zł (II półrocze) względem 2023 r. To pierwszy tak istotny wzrost na przestrzeni ostatnich lat. Zmiana ta może istotnie wpłynąć na łączne koszty zatrudnienia względem wcześniejszych założeń.

Ostateczna kwota odpisu podstawowego na ZFŚS w 2024 r. będzie uzależniona od przeciętnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty. Przykładowo:

  • 100 pracowników – 241 714,13 zł (wzrost o 62 848,63 zł);
  • 500 pracowników – 1 208 570,63 zł (wzrost o 314 243,13 zł);
  • 1 000 pracowników – 2 417 141,25 zł (wzrost o 628 486,25 zł).

Dodatkowym czynnikiem, który może wpłynąć na ostateczną wysokość odpisu są kategorie zatrudnianych pracowników oraz stosowane zwiększenia. W przypadku m.in. pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze kwota odpisu w 2024 r. wynosi 3 222,86 zł.

Czy pracodawcy mogą ochronić się przed wzrostem kosztów?

Tak. Przepisy umożliwiają zmianę wysokości odpisu na ZFŚS i ustalenie jej na dowolnym poziomie w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania. Zmiana wymaga porozumienia z reprezentacją pracowników.

Pierwsza część środków na ZFŚŚ (75% równowartości odpisu) powinna zostać przekazana do 31 maja. Warto zatem już teraz podjąć działania zmierzające do zmiany wysokości odpisu.

Nie są prawdziwe pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje, że odpis można zmienić tylko do końca stycznia danego roku.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli są Państwo zainteresowani zmianą wysokości odpisu lub planują inne zmiany w swojej ofercie benefitów, w tym finansowanych ze środków Funduszu.

Pobierz PDF: tutaj.