HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#Alert: Zmiany dot. zasad kwarantanny po przekroczeniu granicy od 30 września

30.09.2021

Od 30 września 2021 r. obowiązują zmiany w przepisach dotyczących kwarantanny dla podróżujących do Polski, obok przedłużenia stosowania kwarantanny do 31 października 2021.

I. Obowiązek kwarantanny został przedłużony do dnia 31 października 2021 r.

Stosowanie kwarantanny w odniesieniu do podróży do Polski będzie kontynuowane do 31 października 2021 r.

Nie zdecydowano się na zniesienie wymogów kwarantanny dla podróżnych przybywających z innych krajów strefy Schengen.

Nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą osoby, których podróż rozpoczęła się poza strefą Schengen, nie mają możliwości wykonania testu na COVID wcześniej niż po upływie 7 dni od chwili wjazdu do Polski w celu zakończenia 10-dniowej kwarantanny. Osoby takie mogą nadal korzystać ze zwolnień z kwarantanny, np. na podstawie szczepienia przeciw COVID.

Turcja pozostaje jedynym krajem spoza strefy Schengen, dla którego możliwe jest skrócenie kwarantanny w Polsce poprzez wykonanie testu wcześniej niż po upływie 7 dni od przyjazdu.

Nie ma informacji, że Polska planuje porozumieć się z jakimkolwiek dodatkowym krajem w sprawie złagodzenia kwarantanny.

 II. Zwolnienie z kwarantanny dla posiadaczy cyfrowych certyfikatów COVID

Polska zacznie akceptować cyfrowe certyfikaty potwierdzające negatywny wynik badania COVID wydawane również przez niektóre kraje spoza UE.

Dotychczas akceptowane były tylko certyfikaty cyfrowe UE.

Po 30 września certyfikaty cyfrowe z następujących krajów nienależących do UE będą akceptowane jako podstawa do zwolnienia z kwarantanny:

 1. Monako
 2. Andora
 3. Moroko
 4. Wyspy Owcze
 5. Panama
 6. Albania
 7. Turcja
 8. Republika Macedonii Północnej
 9. Ukraina
 10. San Marino
 11. Watykan

Certyfikaty cyfrowe (potwierdzające negatywny wynik testu COVID) z wyżej wymienionych krajów dają możliwość uniknięcia kwarantanny w Polsce. Posiadaczy tych zaświadczeń nie będzie obowiązywało wykonanie dodatkowego testu COVID po 7 dniach kwarantanny.

Lista zatwierdzonych krajów nie jest określona polskimi przepisami, lecz na podstawie decyzji wykonawczych Komisji Europejskiej. Komisja wydaje decyzję dla każdego kraju oddzielnie.

Lista zagranicznych certyfikatów cyfrowych COVID akceptowanych w Polsce może ulec zmianie również przed 31 października, bez zmiany polskiego rozporządzenia, w przypadku wydania przez Komisję Europejską nowych decyzji.

Decyzje o zatwierdzeniu pozaunijnych certyfikatów cyfrowych są publikowane na oficjalnym portalu prawnym UE tutaj

 

III. Możliwość uzyskania cyfrowych certyfikatów w przypadku zaszczepienia się poza UE

Po 30 września będzie można uzyskać unijne certyfikaty cyfrowe dla szczepień COVID wykonanych poza granicami Polski.

Osoby, które zaszczepiły się zatwierdzoną przez UE szczepionką przeciw COVID, mogą uzyskać w Polsce unijne cyfrowe świadectwo szczepienia, wystawione na podstawie szczepienia zagranicznego.

Rozwiązanie to będzie dostępne również dla szczepień w krajach spoza UE (takich jak Ukraina czy USA).

Wymagane będzie przedstawienie 1) oryginału zaświadczenia o szczepieniu szczepionką COVID dopuszczoną w UE, wydanego przez zagraniczne władze, 2) tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego oraz 3) zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegóły tego procesu oraz wykaz punktów, w których będzie można uzyskać unijne certyfikaty cyfrowe dla zagranicznych szczepień COVID, zostaną ustalone przez organy opieki zdrowotnej w Polsce. 

IV. Zwolnienie z kwarantanny dla osób podróżujących w związku z konferencjami publicznymi

Osoby podróżujące w celu wzięcia udziału w konferencji międzynarodowej organizowanej w Polsce, przez instytucję państwową lub lokalną (regionalną, miejską) są zwolnione z kwarantanny po 30 września, jeśli konferencja jest organizowana na podstawie umowy międzynarodowej z Polską.

Po 30 września nie wszystkie konferencje organizowane przez instytucje państwowe lub samorządowe pozwalają na uniknięcie kwarantanny na podstawie uczestnictwa w konferencji. Jedynie konferencje organizowane na podstawie umowy międzynarodowej Polski będą pozwalały na uniknięcie kwarantanny.

Aby skorzystać ze zwolnienia z kwarantanny, uczestnik musi mieć przy sobie potwierdzenie wydane przez organizatora konferencji.

Zwolnienie to nie obejmuje konferencji organizowanych przez inne podmioty, np. podmioty prywatne.

V. Zwolnienie z kwarantanny w przypadku odwiedzin dzieci

Zwolnienie z kwarantanny będzie przysługiwało również osobom podróżującym do Polski w celu wykonania orzeczenia sądu o kontaktach z małoletnim dzieckiem (jeśli dziecko mieszka w innym kraju niż rodzic).

Dziecko nie musi mieszkać w Polsce – zasada ta może obowiązywać również w przypadku tranzytu do innego kraju.

Aby skorzystać ze zwolnienia z kwarantanny wymagany jest odpis wyroku sądu w języku polskim lub angielskim.

Ta sama grupa osób nie została dodana do grup cudzoziemców, którzy mogą wjechać do Polski spoza UE w ramach ograniczeń COVID. Aby skorzystać ze zwolnienia z kwarantanny, podróżny będzie musiał najpierw udowodnić, że jest uprawniony do wjazdu do Polski bez konieczności uzyskania odrębnej zgody na wjazd. Przykładowo, obywatele Ukrainy lub Białorusi są zwolnieni z obowiązku uzyskania zgody na wjazd.

VI. Zakres ograniczeń covidowych dot. wjazdu

Grupa cudzoziemców uprawnionych do wjazdu do Polski z kraju spoza UE w ramach ograniczeń COVID pozostaje bez zmian.

Osoby pozostające na utrzymaniu pracownika zagranicznego mogą nadal wjechać do Polski tylko wtedy, gdy posiadają status pozwalający na samodzielny wjazd (przykładowo: uczeń polskiej szkoły, posiadacz wizy Poland Business Harbour, obywatel Ukrainy).

W przypadku cudzoziemców spoza UE, którzy nie kwalifikują się do wjazdu do Polski, nadal wymagane jest złożenie wniosku o wydanie indywidualnej zgody na wjazd.

VII.  Połączenia kolejowe z Ukrainą znów dozwolone

Po 30 września będzie możliwe ponowne otwarcie połączeń kolejowych między Polską a Ukrainą.

Połączenia kolejowe z Białorusią pozostają zawieszone.

Rzeczywista dostępność połączeń kolejowych między Polską a Ukrainą będzie zależała od decyzji firm przewozowych.