HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Usługi

Spory sądowe

Doświadczony zespół procesowy PCS | Littler reprezentuje Klientów w sporach sądowych HR na terenie całej Polski. Biura PCS w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Gdańsku pozwalają prowadzić sprawy z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań oraz efektywnie czasowo i kosztowo. 

Reprezentujemy Klientów we wszystkich sprawach HR, w tym dotyczących:

  • zwolnień pracowników;
  • wynagrodzeń, premii, nadgodzin i innych świadczeń;
  • mobbingu, nierównego traktowania i dyskryminacji;
  • obciążeń na rzecz ZUS  (m.in. z zakresu ZFŚS, oskładkowania umów, przekwalifikowania umowy cywilnej na stosunek pracy, outsourcingu, itp.);
  • zakazu konkurencji, konfliktu interesów, nieuczciwej konkurencji;
  • wypadków przy pracy;
  • ustalenia istnienia stosunku pracy – przy podważaniu umów cywilnoprawnych, przy kwestionowaniu outsourcingu, w grupach kapitałowych itp.

Zwracamy uwagę na Employer Branding naszych Klientów – jak Was widzą tak Was piszą. Każdą sprawę prowadzimy w szerszym kontekście PR-owym.

Zespół PCS | Littler na doświadczenie i jest przygotowany do jednoczesnej obsługi kilkuset, a nawet kilku tysięcy spraw dla jednego Klienta. 

Kierujemy się zasadą prewencji – im mniej Klienci mają sporów, tym więcej zasobów mogą poświęcić na prowadzenie działalności.

Nasi eksperci

Marcin Szlasa-Rokicki

Radca prawny, partner

Marcin Szlasa-Rokicki

Sławomir Paruch

Radca prawny, Partner

Sławomir Paruch

Łukasz Chruściel

Radca prawny, Partner

Łukasz Chruściel