HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Usługi

Ubezpieczenia społeczne

Zespół PCS | Littler doradza Klientom, jak radzić sobie w gąszczu przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zmieniających się interpretacji ZUS.

Analizujemy świadczenia pracownicze pod kątem konieczności ich oskładkowania i opodatkowania. Ustalamy kwestię istnienia bądź nieistnienia obowiązku składkowego wynikającego ze stosunków prawnych, innych niż stosunki pracy. Przygotowujemy wnioski o interpretacje.

Wspieramy Klientów na etapie kontroli ZUS. Przygotowujemy odwołania od decyzji ZUS. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach kontrolnych oraz w sprawach sądowych z odwołań od niekorzystnych decyzji ZUS. 

Doradzamy w szczególności w sprawach z ZUS dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, outsourcingu pracowniczego, obowiązku zapłaty składek od podwykonawców, umów o dzieło czy ubezpieczeń społecznych członków zarządu. 

Wpieramy Klientów w skoordynowaniu działań z ZUS w zakresie kontroli zwolnień lekarskich. Reprezentujemy pracodawców jako zainteresowanych w sprawach sądowych pomiędzy ZUS i pracownikami. Niejednokrotnie doprowadziliśmy wspólnie do wygrania spraw, w których sąd zobowiązywał pracowników do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego.

Nasz ekspert

Łukasz Chruściel

Radca prawny, Partner

Łukasz Chruściel