HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Usługi

Outsourcing

Wskazujemy Klientom optymalne rozwiązania w zakresie outsourcingu usług oraz korzystania z pracowników zewnętrznych. Zapewniamy zgodność proponowanych rozwiązań nie tylko z przepisami prawa pracy, ale także z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych  i przepisami podatkowymi . Dbamy, aby nie były kwestionowane przez organy kontrolne, zwłaszcza przez ZUS. Dzięki naszym rozwiązaniom, Klienci są w stanie przeprowadzić realną optymalizację kosztów, nie narażając się jednocześnie na ryzyka.

Dokonujemy audytów umów z podmiotami świadczącymi usługi outsourcingowe oraz z agencjami pracy tymczasowej, pod kątem ich zgodności z prawem oraz adekwatności z punktu widzenia potrzeb biznesowych Klienta. 

Przygotowujemy umowy outsourcingowe, umowy o świadczenie usług oraz umowy z agencjami pracy tymczasowej, a także pozostałą dokumentację dotyczącą korzystania z pracowników zewnętrznych, niezbędną do nawiązania współpracy na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło czy współpracy B2B.

Świadczymy usługi bieżącego doradztwa podczas współpracy Klienta z agencją pracy tymczasowej lub podmiotami oferującymi usługi outsourcingowe.

W przypadku sporu sądowego, zapewniamy Klientom kompleksową obsługę procesową.

Doradzamy licznym podmiotom z branży BPO/SSC  we wszystkich obszarach HR. Znamy problemy branży. Mamy wypracowane rozwiązania odpowiadające na te problemy. Posiadamy dedykowany zespół obsługujący tego typu podmioty. 

Nasz ekspert

Robert Stępień

Radca prawny, Partner

Robert Stępień