HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Usługi

Zarządzanie kryzysowe

Świadczymy kompleksowe usługi zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie – nie tylko w zarządzaniu aspektami prawnymi, ale także komunikacyjnymi i biznesowymi. 

Mamy doświadczenie w sprawach angażujących organy ścigania lub podejrzenie popełnienia przestępstwa wewnątrz organizacji (przeszukanie w siedzibie, kradzież tajemnicy przedsiębiorstwa, mobbing, whistleblowing, itp.). Wielokrotnie doradzaliśmy w sytuacjach kryzysowych dot. Bezprawnych działań związków zawodowych (nielegalny strajk, fałszowanie dokumentów, itp.). Niejednokrotnie doradzaliśmy przy zdarzeniach losowych (śmierć pracodawcy, ogłoszenie upadłości, wypadek przy pracy, nieplanowany przestój). Wspieraliśmy Klientów w ciekawych sprawach dot. utraty kluczowych pracowników (odejście, utrata uprawnień, w tym utrata pozwolenia na pracę przez cudzoziemca).

Nasz ekspert

Sławomir Paruch

Radca prawny, Partner

Sławomir Paruch