HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Usługi

Związki zawodowe

Kształtowanie relacji ze związkami zawodowymi

Zespół PCS | Littler posiada wieloletnie doświadczenie w kształtowaniu relacji związkowych u największych pracodawców z różnych branż, w szczególności w dużych spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w spółkach z sektora energetycznego, w spółkach farmaceutycznych, w zakładach produkcyjnych, a także w największych sieciach handlowych.

Współpracę rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu dokumentacji związkowej oraz przeglądu relacji związkowych. Diagnozujemy ewentualne nieprawidłowości i rekomendujemy optymalną strategię efektywnego kształtowania tych relacji. 

Negocjacje

Zespół PCS | Littler wspiera Klientów w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych, zwolnień grupowych, przejścia zakładu pracy, negocjowania czy zmiany układów zbiorowych pracy i innych regulacji wynagrodzeniowych etc. Bierzemy na siebie główny ciężar i niedogodności związane z prowadzeniem negocjacji, dając Klientom bezpieczeństwo i komfort, umożliwiające efektywne prowadzenie rozmów.

Spory zbiorowe

Zespół PCS | Littler doradza w sporach zbiorowych. Ustalamy strategię, prowadzimy negocjacje, przygotowujemy niezbędne dokumenty. Wskazujemy, kiedy spór jest zgodny z prawem, a kiedy nie oraz podpowiadamy, jak radzić sobie z nielegalnym sporem.

Niejednokrotnie zapobiegaliśmy nielegalnym akcjom strajkowym i protestacyjnym, uzyskując rozstrzygnięcia sądów lub właściwych organów, zakazujące przeprowadzenia takich akcji. 

Sprawy sądowe dot. związków zawodowych

Zespół PCS | Littler z sukcesami reprezentuje Klientów w sporach sądowych, w tym karnych, z udziałem przedstawicieli związkowych. Są to sprawy dotyczące w szczególności rozwiązania umów o pracę z działaczami związkowymi, sfałszowania lub antydatowania dokumentów, sprawy o ustalenie nieistnienia sporu zbiorowego czy dotyczące utrudniania działalności związkowej.

Zapewniamy Klientom wsparcie w zakresie PR i komunikacji  dotyczącej relacji związkowych lub prowadzonych negocjacji czy sporu, zarówno w relacjach zewnętrznych, jak również w relacjach z zainteresowanymi podmiotami zewnętrznymi, w tym z mediami.

Zakładowe układy zbiorowe pracy; pakiety socjalne i porozumienia ze związkami zawodowymi

Zespół PCS | Littler wspiera Klientów w przygotowywaniu, negocjowaniu, zmianach oraz wypowiadaniu i rozwiązywaniu układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych i innych porozumień zbiorowych.

Zespół PCS | Littler uczestniczył w dziesiątkach tego typu procesów. Doradzaliśmy przy wypowiadaniu i zmianie układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych w największych spółkach w Polsce, w szczególności z branży energetycznej. 

Mierzyliśmy się z najbardziej skomplikowanymi regulacjami zbiorowymi, pochodzącymi z okresu prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw. Skutecznie, efektywnie i zgodnie z prawem przeprowadzaliśmy zmiany takich regulacji, pomimo przewidzianych w nich klauzul wieczności, obszernych gwarancji dotyczących zatrudnienia i warunków pracy i milionowych odszkodowań.

Nasi eksperci

Sławomir Paruch

Radca prawny, Partner

Sławomir Paruch

Robert Stępień

Radca prawny, Partner

Robert Stępień