HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Usługi

Czas pracy, nadgodziny, efektywna organizacja pracy

Zespół PCS | Littler rekomenduje, przygotowuje i wdraża skuteczne i efektywne kosztowo rozwiązania z zakresu czasu pracy, dostosowane do potrzeb i specyfiki Klienta.

Oferujemy Klientom analizę stosowanych systemów czasu pracy oraz opracowanych na ich podstawie harmonogramów, zarówno pod kątem zgodności z przepisami, jak i celowości. Na tej podstawie wypracowujemy optymalne rozwiązania, dostosowane do specyfiki działalności Klienta i branży.

Wdrażamy skuteczne i efektywne programy zarządzania nadgodzinami. Jesteśmy w stanie ograniczyć liczbę nadgodzin poprzez efektywne zarządzenie czasem pracy pracowników.

Wspieramy Klientów na etapie kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy przez PIP, w szczególności w zakresie składania zastrzeżeń do protokołu kontroli, odpowiadania na wystąpienia PIP czy wdrażania zaleceń pokontrolnych.

Nasi eksperci

Łukasz Chruściel

Radca prawny, Partner

Łukasz Chruściel

Sandra Szybak-Bizacka

Radca prawny, partner

Sandra Szybak-Bizacka