HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Usługi

Zakaz konkurencji, nieuczciwa konkurencja, konflikt interesów

Zespół PCS | Littler wdraża procedury i polityki zapewniające ochronę informacji poufnych. Przygotowujemy umowy o poufności oraz umowy o zakazie konkurencji indywidualnie dostosowane do potrzeb Klienta, uwzględniające aktualne orzecznictwo w tym zakresie, jak również charakter i specyfikę branży. Kluczowe jest prawidłowe zdefiniowanie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz działalności konkurencyjnej.

Rekomendujemy rozwiązania mające na celu zapewnienie skuteczności umów zawieranych z pracownikami. Doradzamy, jak oznaczyć i zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa. Do umów o zakazie konkurencji wprowadzamy klauzule dotyczące ich realnego wykonania, dające podstawę do domagania się od byłego pracownika faktycznego przestrzegania zakazu konkurencji.

Przygotowujemy i wdrażamy procedury dotyczące zapobiegania, identyfikowania i przeciwdziałania konfliktowi interesów. Pokrewieństwo pomiędzy pracownikami, romans na linii przełożony-podwładny, zatrudnienie osób spokrewnionych w konkurencyjnych podmiotach – podpowiadamy, jak radzić sobie z takimi sytuacjami i jakie działania podjąć, aby z jednej strony nie narazić się na zarzut naruszenia prywatności pracownika, a z drugiej chronić interes pracodawcy. 

Nasi eksperci

Sławomir Paruch

Radca prawny, Partner

Sławomir Paruch

Robert Stępień

Radca prawny, Partner

Robert Stępień