HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Usługi

Mobbing i dyskryminacja, nierówne traktowanie oraz ochrona dóbr osobistych

W PCS | Littler przede wszystkim stawiamy na prewencję. 

Tworzymy i wdrażamy dla Klientów programy mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom, zmierzające do ograniczenia potencjalnej odpowiedzialności pracodawcy.

Prowadzimy postępowania wyjaśniające. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych dotyczących mobbingu i dyskryminacji. 

Zapewniamy Klientom wsparcie w zakresie PR i komunikacji , zarówno w relacjach wewnętrznych, jak zewnętrznych, w przypadku wystąpienia mobbingu, dyskryminacji lub innych niepożądanych zachowań. 

Prowadzimy praktykę zarządzania kryzysowego. Pomagamy w nagłych, trudnych sytuacjach.

Nasi eksperci

Sławomir Paruch

Radca prawny, Partner

Sławomir Paruch

Robert Stępień

Radca prawny, Partner

Robert Stępień

Paweł Sych

Radca prawny, Partner

Paweł Sych