HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Usługi

BHP i Wellbeing

Troska o BHP i dobrostan pracowników jest jednym z kluczowych elementów atrakcyjności pracodawców i Employer Brandingu. Dlatego tak ważne jest, aby mieć po swojej stronie doświadczonego prawnika specjalizującego się w BHP oraz wellbeing.

Oferujemy doradztwo w organizowaniu bezpiecznych warunków pracy oraz zapewnieniu wellbeing w miejscu pracy. Wspieramy pracodawców w zidentyfikowaniu i minimalizacji zagrożeń. Współpracujemy z naszymi klientami w sposób proaktywny. Doradzamy w planowaniu z wyprzedzeniem działań zapobiegawczych i korygujących, a następnie pomagamy w ich wdrożeniu.

Reprezentujemy pracodawców i przełożonych w sprawach o naruszenie przepisów bhp, dążąc do osiągnięcia rezultatu, który pozwoli ograniczyć ryzyko prawne i osobiste. Uczestniczymy w kontrolach organów zewnętrznych oraz pomagamy w realizacji zaleceń pokontrolnych. Mamy bogate doświadczenie w zapewnianiu pracodawcom szybkiej, strategicznej porady w odpowiedzi na nakaz przestrzegania przepisów, kary administracyjne lub zarzuty.  Doradzamy w jaki sposób zminimalizować odpowiedzialność pracodawcy za BHP w dobie COVID-19. Pomagamy pracodawcom zarówno uniknąć błędów w postępowaniu powypadkowym prowadzących do zwiększenia odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy, jak i bronić się w procesie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za wypadek przy pracy.

Przeprowadzamy audyty bhp, w tym bhp w pracy zdalnej, obejmujące w szczególności organizację miejsca pracy w pracy zdalnej, ocenę ryzyka zawodowego, zasady odpowiedzialności za bhp w pracy zdalnej, kontrolę bhp w pracy zdalnej.

Umożliwiamy podjęcie współpracy ze specjalistami ds. BHP w zakresie m.in.:

  • przeprowadzania audytu systemu zarządzania bhp,
  • szkoleń dla służb BHP, pracodawców pełniących obowiązki służby BHP, zatrudnianych pracowników, osób kierujących pracownikami,
  • opracowania dokumentacji ryzyka zawodowego,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
  • prowadzenie rejestrów BHP.

Wspieramy naszych klientów w działaniach związanych z dobrostanem pracowników. W tym celu pomagamy klientom opracować strategię wellbeing obejmującą audyt stanu wellbeingu w organizacji, wskazanie kluczowych obszarów wymagających zmiany, ustalanie celów oraz pomoc we wdrożeniu strategii.

Nasi eksperci

Karolina Schiffter

Adwokat, Partner

Karolina Schiffter

dr Gaweł Bezeg

Radca prawny, Starszy prawnik

dr Gaweł Bezeg