HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Usługi

Zatrudnianie i zwalnianie kadry menadżerskiej

Zespół PCS | Littler doradza Klientom przy zatrudnianiu i zwalnianiu kadry menadżerskiej, w tym członków zarządów i menadżerów wysokiego szczebla.

Doradzamy optymalne podstawy zatrudnienia, w szczególności z punktu widzenia ZUS oraz podatków.

Negocjujemy warunki i przygotowujemy strukturę oraz dokumentację będącą podstawą zatrudnienia (umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy cywilnoprawne oraz uchwały).

Przygotowujemy i oceniamy programy krótko- i długoterminowych premii dla kadry menadżerskiej (np. programy opcji na akcje, akcji fantomowych).

Przygotowujemy również dokumentację korporacyjną, niezbędną do rozpoczęcia współpracy z członkami zarządów oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach rejestrowych przed KRS.

Zwracamy szczególną uwagę na klauzule poufności oraz zakazy konkurencji obowiązujące w trakcie i po ustaniu współpracy. Przygotowujemy niezbędne umowy i dokumenty w tym zakresie.

Nasz ekspert

Sławomir Paruch

Radca prawny, Partner

Sławomir Paruch