HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Webinar: Siedem grzechów głównych związków zawodowych – spory zbiorowe

05.10.2022

Zapraszamy do udziału w webinarze: Siedem grzechów głównych związków zawodowych – spory zbiorowe.

Organizacje związkowe często dopuszczają się nadużyć podczas prowadzenia sporów zbiorowych. Spory niejednokrotnie inspirowane są przez centrale związkowe, w oderwaniu od rzeczywistych interesów pracowników. Pracodawcy mają wątpliwości, które działania związków są legalne, a których nie powinni tolerować.

Podczas webinaru poruszone zostaną najczęstsze nadużycia, jakich dopuszczają się związki w toku sporów zbiorowych, w tym:

  • przedstawianie żądań niemogących stanowić przedmiotu sporu;
  • lekceważenie rokowań i mediacji;
  • przeprowadzenie strajku ostrzegawczego bez referendum;
  • nielegalne akcje protestacyjne;
  • niekończące się referenda strajkowe;

Termin: 18 października br., godz. 11:00-11:45, online.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.