HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Jak walczyć z konfliktem interesów w miejscu pracy?

06.10.2020

Przedsiębiorstwa, szczególnie te zatrudniające wielu pracowników oraz posiadające rozległe relacje biznesowe, są narażone na sytuacje, w których prywatne interesy poszczególnych pracowników kolidują lub wykluczają się z interesami firmy oraz mogą rzutować bezpośrednio na decyzje podejmowane przez pracowników pozostających w konflikcie interesów.

Kwestia konfliktu interesów w miejscu pracy nie została w szczegółach uregulowana w przez polskiego ustawodawcę. W praktyce generuje to po stronie przedsiębiorców poważne problemy oraz liczne wątpliwości natury praktycznej. Problem konfliktu interesów w miejscu pracy wydaje się być wyjątkowo istotny w okresie epidemii koronawirusa, kiedy pracownicy w większym stopniu niż dotychczas świadczą pracę z domu. Należy bowiem zwrócić uwagę, że wielu pracodawców nie było przygotowanych na umożliwienie pracownikom pracy w trybie zdalnym w tak szerokim zakresie i nie posiada efektywnych narzędzi umożliwiających kontrolę pracowników pracujących spoza biura w zakresie potencjalnych konfliktów interesów. Poza tym, praca w domu, czy też praca zdalna, umożliwia pracownikom jednoczesne pozostawanie w szerszych, kolidujących ze sobą, relacjach prywatnych i zawodowych. – r. pr. Sławomir Paruch oraz Michał Bodziony dla Kwartalnika Prawo Pracy.

Artykuł dostępny tutaj.