HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Zdrowe miejsce pracy: Wsparcie zdrowia psychicznego pracowników

23.08.2022

Zdrowie psychiczne to dla wielu osób wciąż temat tabu. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia definiuje je jako stan dobrego samopoczucia, w którym dana osoba jest świadoma własnych możliwości, radzi sobie z normalnym poziomem stresu, wydajnie pracuje oraz uczestniczy w życiu swojej społeczności. Choć jest to prywatna i z pewnością wrażliwa sfera, to pracodawca ma w niej swoją rolą do odegrania. Jak wynika z badań agencji zatrudnienia ManpowerGroup, aż 36% polskich pracowników oczekuje od swojego pracodawcy większego wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego, aby uchronić się przed wypaleniem zawodowym.

Szumnie zapowiadane przez media zwolnienie chorobowe na wypalenie zawodowe okazało się nie takie oczywiste. To, że wypalenie zawodowe nie jest uznawane za chorobę, nie powoduje jednak automatycznie, że problem taki nie istnieje. Dlatego konieczne jest poszukiwanie innych rozwiązań, szczególnie takich, które będą oferowane przez zakład pracy.

Zwiększony poziom stresu, a także ogólne pogorszenie kondycji psychicznej to w ostatnich latach powszechne zjawisko wśród pracowników. Niemałą rolę odegrały tutaj pandemia, wysoka inflacja, obawa o stabilność zatrudnienia a także sytuacja geopolityczna. Dlatego coraz częściej pożądanymi przez pracowników benefitami pozapłacowymi są te, które pomagają osiągać prawidłowy balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym, a także zachować wellbeing. Zdrowie pracownika, w tym także zdrowie psychiczne jest zasobem danej organizacji. Dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne wpływa na większe zaangażowanie i efektywność pracownika. Podejmowanie działań w zakresie zdrowia psychicznego jest więc równie ważne, jak ochrona fizycznych jego aspektów.

Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swojej załogi. To na jego barkach spoczywa więc odpowiedzialność za wdrożenie lub nie właściwych rozwiązań w obszarze zdrowia psychicznego. Wśród możliwych z nich na szczególną uwagę zasługują:

  • dostęp do konsultacji z psychologami i psychoterapeutami;
  • tworzenie w miejscu pracy przestrzeni, w których pracownicy mogą się wyciszyć lub zrelaksować;
  • organizacja szkoleń, warsztatów i webinarów o tematyce zdrowia psychicznego, w tym m.in. metodach walki ze stresem oraz dostarczanie materiałów informacyjnych w tym zakresie;
  • organizacja zajęć relaksacyjnych;
  • wprowadzenie benefitu w postaci pracy zdalnej, pracy zdalnej zza granicy, czy tzw. workation;
  • płatny urlop w wymiarze wyższym niż ustawowy;
  • urlop sabbatical.

Inwestycja w dobrostan psychiczny pracownika to z pewnością krok w dobrym kierunku, który zaowocuje w przyszłości. Warto rozwijać świadomość roli zdrowia psychicznego w życiu człowieka, zwłaszcza, że otaczający nas świat dostarcza coraz więcej bodźców, z którymi należy mierzyć się każdego dnia.  Szczególnie ważna jest rola profilaktyki, która skutecznie wdrożona, może zapobiec nie tylko wypaleniu zawodowemu, ale także chorobom takim jak depresja zaburzenia nastroju czy zaburzenia osobowości.