HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Work-life balance i przejrzystość warunków pracy – pytania i odpowiedzi

09.11.2022

Pytanie #8: Czy jest możliwe określenie stanowisk pracy, w którym telepraca jest niemożliwa – np. recepcja, stanowiska produkcyjne – czy też robi się to w trybie uzasadnienia odmowy na pismo pracownika?

Odpowiedź: W przypadku telepracy zasady oraz warunki jej stosowania u pracodawcy powinny wynikać z regulaminu pracy lub porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi. Co za tym idzie określenie stanowisk pracy, w przypadku których telepraca nie jest możliwa, może nastąpić na poziomie właśnie ww. dokumentów. Następnie pracodawca powinien powołać taką podstawę prawną jako przyczynę odmowy uwzględnienia wniosku pracownika. Należy jednak pamiętać, że wkrótce telepraca zostanie zastąpiona pracą zdalną uregulowaną na poziomie Kodeksu pracy. Dotychczasowe zasady dotyczące telepracy będą mogły być dalej stosowane jeszcze tylko przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Każdy pracodawca stosujący telepracę powinien zatem pamiętać o obowiązku wprowadzenia wymaganych dokumentów, do których należą regulamin pracy zdalnej albo indywidualne porozumienia o pracy zdalnej, regulujące kompleksowo wszystkie kluczowe kwestie wykonywania pracy zdalnej.