HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Work-life balance i przejrzystość warunków pracy – pytania i odpowiedzi

05.10.2022

Pytanie #4: Czym różni się zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej od urlopu na żądanie?

Odpowiedź: Na pierwszy rzut oka funkcja obu rozwiązań jest podobna – chodzi bowiem o stworzenie pracownikowi możliwości usprawiedliwionej nieobecności w pracy w sytuacjach nagłych, nieplanowanych. O ile jednak w przypadku urlopu na żądanie przyczyna może być w zasadzie dowolna, to już za zwolnieniem z powodu siły wyższej musi stać określone zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia. Co istotne, pracownik ma obowiązek wskazać taką przyczynę we wniosku o zwolnienie – który tak, jak w przypadku urlopu na żądanie – powinien być złożony najpóźniej w dniu korzystania ze zwolnienia.

Poza tym zasadnicze różnice sprowadzają się do wymiaru przerwy w świadczeniu pracy – w skali roku: 4 dni, jeżeli chodzi o urlop na żądanie i 2 dni/16 godzin w przypadku zwolnienia z powodu siły wyższej. Ten ostatni będzie też mniej korzystny finansowo dla pracownika, jako że będzie mu przysługiwało prawo jedynie do połowy wynagrodzenia za czas zwolnienia.