HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Trójkąt umów na ryzyko pracodawcy

20.05.2024

Stosowanie przez ZUS art. 8 ust. 2a u.s.u.s. bywa bardzo kontrowersyjne. W praktyce ZUS często nie dostrzega (lub nie chce dostrzegać) istotnych różnic między zakresem obowiązków wynikających z umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Nierzadko zdarza się też, że to sam pracownik, mając już tytuł prawny do odprowadzania pełnych składek ZUS z umowy o pracę, ma interes w tym, aby kolejna zawarta przez niego umowa miała charakter cywilnoprawny. W końcu, choć stosunek pracy nie może być wykonywany jako umowa cywilnoprawna, to odwrotnie już jak najbardziej tak. Wszystko to sprawia, że każdy przypadek wymaga pogłębionej analizy, a w razie kontroli ZUS pracodawca wcale nie stoi na straconej pozycji i warto mu dochodzić swoich racji przed sądem. – r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Rzeczpospolitej.

Artykuł tutaj.