HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Praca zdalna – pytania i odpowiedzi

01.04.2021

Pytanie #6: Jakie są istotne elementy oświadczenia pracownika, że może wykonywać pracę zdalną w domu?

Odpowiedź: W świetle aktualnego stanu prawnego wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Rodzaj pracy jest kategorią obiektywną, więc tu pracodawca stwierdza czy rodzaj pracy pozwala na pracę zdalną. Pracownik musi zatem potwierdzić, że ma umiejętności (np. potrafi obsługiwać komputer), możliwości technicznie (ma połączenie internetowe) oraz lokalowe (np. ma osobne pomieszczenie czy część pomieszczenia gdzie będzie świadczył pracę zdalną). Jeżeli jednak pracownik współdzieli pomieszczenie z domownikami, to musi sam ocenić czy wpłynie to znacząco negatywnie na świadczoną przez niego pracę.