HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

02.08.2023

Pytanie #21: Czy można uzależnić wysokość premii od poziomu wiedzy lub umiejętności pracownika mających przełożenie na m.in. możliwość samodzielnej realizacji zadań?

Odpowiedź: Tak, wysokość premii może być uzależniona od poziomu wiedzy lub umiejętności pracownika w sytuacji, gdy ma to przełożenie na sposób realizacji powierzonych mu zadań. Projektując zasady premiowe warto wziąć taką sytuację pod uwagę poprzez utworzenie kilku grup ze zróżnicowanymi wymaganiami oraz możliwą wysokością premii i przypisanie do nich pracowników. Możliwe jest również bardziej elastyczne rozwiązanie, w którym jednym z kryteriów premiowych będzie samodzielność w realizacji zadań. Dzięki temu ocena kompetencji pracownika będzie przeprowadzana po okresie premiowym, a nie przed jego rozpoczęciem.