HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Porozmawiajmy o pieniądzach – pytania i odpowiedzi

14.12.2022

Pytanie #2: Czy świadczenia kafeteryjne do wykorzystania na platformie (punkty do wykorzystania na zakup dowolnych np. kart, doładowań, voucherow) powinny być opodatkowane czy funkcjonuje limit? 

Odpowiedź: Kafeteria to system, w którym pracownik otrzymuje określoną liczbę punktów (środków pieniężnych), którą może swobodnie rozdysponować w ramach oferowanych tam świadczeń. Najczęściej kafeteria dostępna jest za pomocą platformy elektronicznej umożlwiającej złożenie wniosku o świadczenie i dokonanie wyboru świadczenia. Jeżeli pracodawca zasila w ramach kafeterii konta pracowników w ramach finansowania działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej to benefity dostępne na platformie powinny realizować ten cel. Jeżeli tak jest, a ilość środków pieniężnych jest zależna od sytuacji socjalnej, to świadczenia mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego w ramach ustawowych limitów (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof). Samo stosowanie kafeterii nie zmienia ogólnych zasad, ważne jest jednak to by przyznawanie świadczeń w ramach kafeterii odpowiadało wymogom wynikającym z ustawy o zfśs.