HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Poradnik: Benefity od firmy. Sprawdź, czy zapłacić od nich ZUS – część 3

22.03.2023

Poza wynagrodzeniem pracodawca może przekazać pracownikowi także świadczenia w formie rzeczowej albo np. usługi. Kiedyś zatrudnieni mogli liczyć przede wszystkim na paczki i bony świąteczne, ale dziś w większych firmach standardem jest już oferowanie pakietu medycznego lub karty sportowej, a niektórzy wręczają karty lunchowe, opłacają przedszkola dla dzieci pracowników czy wykupują zatrudnionym polisy ubezpieczeniowe. Świadczenia pozapłacowe mogą być finansowane ze środków obrotowych albo zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I nie jest to różnica tylko dla księgowych, bo od źródła finansowania w dużej mierze będzie zależało, czy od wartości takich świadczeń należy odprowadzić składki do ZUS. W poradniku przypominamy obowiązującą wykładnię na temat świadczeń pozapłacowych dla zatrudnionych.

Część 3. Świadczenia o charakterze kulturalno – oświatowym.

Kolejną grupę świadczeń składających się na treść definicji działalności socjalnej stanowią świadczenia o charakterze kulturalno-oświatowym. Rozważając wprowadzenie świadczenia odpowiadającego tej kategorii, należy pamiętać, że nie musi mieć ono jednocześnie charakteru kulturalnego i oświatowego. Kwestia ta może budzić wątpliwości z uwagi na redakcję przepisu, niemniej jednak dotychczasowa praktyka potwierdza możliwość finansowania świadczeń, które można zakwalifikować tylko do jednej z tych kategorii.

Podczas tworzenia oferty benefitów finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawcy mają możliwość finansowania udziału w wydarzeniach kulturalnych lub też organizacji takich wydarzeń, a także aktywności nastawionej na edukację (oświatę), również poprzez szkolenia. Wyjątek stanowią jedynie szkolenia bhp oraz wymagane dla wykonywania danej pracy, np. kursy doszkalające w celu otrzymania dodatkowych uprawnień. Jeżeli kurs mógłby tylko częściowo wiązać się z pracą (np. kurs języka obcego), to może zostać sfinansowany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, bo mieści się to w szerokim rozumieniu działalności oświatowej. […] Przygotowując ofertę świadczeń o charakterze oświatowym, należy pamiętać o opisanym powyżej zastrzeżeniu dotyczącym związku z wykonywaną pracą. Jest to w istocie jedyne ograniczenie. Działalność oświatowa jest bardzo pojemnym pojęciem, nie obejmuje wyłącznie szkolnictwa publicznego i niepublicznego. Przepisy nie przewidują bowiem wymogu korzystania z instytucji oświatowych, możliwe jest np. korzystanie z powszechnie dostępnych na rynku podmiotów, w tym zyskujących popularność internetowych platform szkoleniowych.

 

Pełna treść poradnika została opublikowana w Dzienniku Gazety Prawnej: tutaj.