HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Czy upadek z taboretu podczas pracy zdalnej jest wypadkiem przy pracy?

19.01.2023

Pani Joanna od stycznia 2023 r. pracuje zdalnie i wykonuje pracę w swoim mieszkaniu, co ustaliła z pracodawcą. W pierwszym tygodniu pracy, p. Joanna sięgając sweter z szafy w czasie pracy, stanęła na taborecie i spadła. Czy takie zdarzenie może zostać uznane za wypadek przy pracy?

Odpowiedź: Nie. W przedstawionej sytuacji nie zostaną spełnione wszystkie przesłanki wypadku przy pracy, nawet jeżeli zdarzenie miało miejsce w czasie pracy.

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: 1. nagłe, 2. wywołane przyczyną zewnętrzną, 3. powodujące uraz lub śmierć, 4. które nastąpiło w związku z pracą. W tym przypadku nie jest spełniony czwarty warunek, tj. związek z pracą został w momencie sięgania po sweter na stołku zerwany.

Związek z pracą może mieć trzy wymiary: 1. czasowy, 2. miejscowy i 3. funkcjonalny.

Choć zdarzenie nastąpiło w czasie i w miejscu pracy, to jednak czynność polegająca na sięganiu swetra z szafy nie jest czynnością związaną z zatrudnieniem. Zachowanie p. Joanny w chwili zdarzenia nie było związane z wykonywaniem zwykłych czynności, poleceń przełożonego lub czynności na rzecz swojego pracodawcy.

Warto pamiętać, że przepisy dotyczące wypadku przy pracy, w tym zgłoszenia wypadku, obowiązują także pracowników zdalnych, dlatego Pani Joanna jest zobowiązana poinformować pracodawcę o zajściu danego zdarzenia. Wykluczenie kwalifikacji niefortunnego upadku za wypadek przy pracy nastąpi po przeprowadzeniu standardowej procedury powypadkowej.