HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie? – Wolontariat pracowniczy

02.03.2022

Polacy wszelkimi możliwymi sposobami starają się pomóc ukraińskim sąsiadom. Wiele z zorganizowanych akcji – jak choćby: transport ukraińskich kobiet i dzieci, sortowanie przekazanych darów, organizowanie miejsc noclegowych, czy pomoc w przygotowaniu posiłków, wymaga zaangażowania czasowego, które często przekracza możliwości osób pracujących na etacie, które przez 8 godzin dziennie powinny w skupieniu realizować swoje obowiązki służbowe.

Pracodawcy, którzy chcą podjąć aktywne działania w celu pomocy Ukrainie, mogą rozważyć wparcie działalności pracowników i wdrożenie w firmie programów wolontariatu pracowniczego. Ich założeniem jest świadome i dobrowolne angażowanie się pracowników w działalność społeczną, inicjowaną i wspieraną przez pracodawcę.

Klasyczny wolontariat pracowniczy to rodzaj relacji trójstronnej pomiędzy pracodawcą, pracownikiem i organizacją społeczną. To wymaga jednak ustalenia reguł programu wolontariatu, zgodnie z zasadami prawa. W obecnej sytuacji nie ma jednak czasu na ustalanie takich reguł.

Zresztą udział organizacji społecznej nie jest konieczny dla wspierania przez pracodawcę wolontariatu. Może on po prostu dać pracownikom wolne, żeby sami zaangażowali się działania pomocowe. Przepisy kodeksu pracy nie regulują tej kwestii, ale w praktyce utrwaliło się już szereg mechanizmów,

Możliwe do zastosowania będzie udzielenie pracownikowi bezpłatnego lub płatnego urlopu na czas wykonywania wolontariatu. Zwykle pracodawca udziela pracownikowi dodatkowego, ponadwymiarowego płatnego urlopu.  Możliwe jest także zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy na czas wykonywania działań pomocowych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Udział w prawidłowo przygotowanej akcji pomocowej będzie niewątpliwym wsparciem dla obywateli Ukrainy, a jednocześnie może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników, którzy będą mieć sygnał, że nie są sami ze swoimi lękami i niepewnością, jaką mogą odczuwać na skutek działań wojennych w Ukrainie.

Częstym pomysłem na wspólne działanie pracowników i pracodawcy jest zaangażowanie całych zespołów we wspólne sortowanie i pakowanie produktów pochodzących ze zbiórek. Możliwe jest także sprawdzenie czy w okolicy zakładu pracy nie są przygotowywane miejsca noclegowe dla większych grup osób. Zwykle potrzebna jest pomoc w ich uprzątnięciu i przystosowaniu do celów mieszkaniowych – wsparcie wykwalifikowanego, potrafiącego wspólnie działać zespołu będzie tam nieocenione.

Ważne jest przy tym, aby udział w jakichkolwiek akcjach pomocowych był  dobrowolny – pracownik nie powinien być zmuszany do podjęcia działań, jeśli w jego ocenie nie ma takiej konieczności.