HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie? – Specustawa 2.0 – Ukraińcy uzyskają od początku polską rezydencję podatkową

21.03.2022

Opublikowano założenia już drugiej nowelizacji specustawy, mającej na celu pomoc obywatelom Ukrainy.

17 marca rozpoczęto prace nad pierwszą nowelizacja specustawy, opracowanej w ramach jednej z komisji sejmowych. Nowelizacja dotyczy objęcia specustawą także cudzoziemców, którzy dotarli do Polski inną drogą niż bezpośrednio z Ukrainy (np. ze Słowacji). Zmiana wejdzie w życie prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu.

Tymczasem równolegle do pierwszej poprawki, trwają także prace nad tzw. specustawa 2.0, które koordynuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt obejmuje większą ilość zmian w porównaniu do pierwszej zaplanowanej nowelizacji.

Nowelizacja obejmie m.in. następujące kwestie:

  • umożliwienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski związku z działaniami wojennymi uzyskania statusu polskiego rezydenta podatkowego od pierwszego dnia pobytu;
  • wprowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki lub byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy;
  • umożliwienie świadczenie usług psychologicznych obywatelom Ukrainy przez innych obywateli Ukrainy, posiadających ukraiński dyplom z psychologii (bez konieczności nostryfikacji dyplomu w Polsce);
  • wyłączenie osób posiadających zgodę na pobyt ze względów humanitarnych z grupy osób uprawnionych do pobytu na mocy specustawy (a w konsekwencji np. prawa do świadczeń socjalnych wynikających ze specustawy).

Aktualnie nie wiadomo jeszcze kiedy projekt nowelizacji trafi do Sejmu oraz kiedy objęte nim zmiany wejdą w życie.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami rządu, specustawa będzie modyfikowana w przypadku stwierdzenia problemów praktycznych w jej stosowaniu. Jak pokazały już prace nad przyjęciem specustawy, możliwa jest dynamiczna modyfikacja zawartości nowelizacji już w trakcie prac parlamentarnych.