HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie? – Senat zajmie się specustawą – posiadacz Karty Polaka sprowadzi rodzinę

10.03.2022

Sejm zakończył prace nad specustawą, która została przekazana do Senatu. Po raz kolejny rozszerzono zakres osób objętych ochroną. W dalszym ciągu jednak specustawa nie obejmuje wszystkich osób, które uciekły z Ukrainy.

W przypadku jeśli obywatel Ukrainy posiada Kartę Polaka, także jego najbliższa rodzina (nie tylko małżonek) będzie mogła przebywać w Polsce. Członkowie rodziny będą mogli korzystać z różnych uprawnień przewidzianych w ustawie (np. prawo wykonywania pracy na uproszczonych zasadach).

W tej chwili brak określenia, kto dokładnie wejdzie w zakres pojęcia najbliższej rodziny. Spodziewamy się, że zostanie to wyjaśnione w trakcie prac w Senacie.

Końcowy etap prac sejmowych przyniósł szereg zmian w projekcie specustawy, m.in.:

  • Wydłużenie do 14 dni terminu na zawiadomienie urzędu pracy o rozpoczęciu wykonywania pracy przez cudzoziemców objętych specustawą;
  • Wyjaśnienie sytuacji osób, które już wcześniej złożyły wniosek o ochronę międzynarodową – wycofanie takiego wniosku umożliwi korzystanie z uprawień ze specustawy;
  • Uporządkowanie stosowania w Polsce unijnego mechanizmu „ochrony czasowej”  (który również obejmuje osoby uciekające przed wojną na Ukrainie), m.in. osoby korzystające z ochrony będą mogły zawnioskować o zaświadczenie potwierdzające ich status.

W dalszym ciągu (mimo zgłaszanych poprawek w Sejmie) nie objęto ochroną osób, które przebywały w Ukrainie przed rosyjską inwazją, ale nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego ani związków rodzinnych z jej obywatelami. Do tej grupy należą np. studenci uczelni ukraińskich, często pochodzący z krajów Afryki i Azji.

Uciekinierzy nie posiadający obywatelstwa Ukrainy będą mogli próbować zalegalizować swój dalszy pobyt w Polsce innymi ścieżkami, niż wynikającymi ze specustawy. W zależności od osobistej sytuacji, cudzoziemcy będą mogli np. skorzystać z mechanizmu ochrony czasowej lub ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy.