HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#GMILegalUpdate: Ruszyły prace nad projektem ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy

16.05.2024

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia do projektu ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy, która ma kompleksowo uregulować tematykę zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Z założeń wynika wiele zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

Najciekawszymi założeniami planowanej ustawy są:

  • zastąpienie obecnie obowiązującej tzw. informacji starosty (testu rynku pracy) inną, efektywniejszą procedurą, stosowaną w odpowiednich przypadkach (założenia nie sprecyzowały, jaka konkretnie będzie to procedura),
  • pełna elektronizacja procedur związanych z uzyskaniem przez pracodawców zezwoleń na pracę i innych dokumentów pozwalających na zatrudnienie cudzoziemca
  • zaostrzenie kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców i usprawnienie kontroli ich zatrudniania prowadzonych przez Straż Graniczną i Państwową Inspekcję Pracy,
  • wprowadzenie dodatkowych warunków udzielenia zezwolenia na pracę na wniosek podmiotów nowopowstałych lub korzystających z biur wirtualnych,
  • ograniczenie możliwości udostępniania pracowników pod pozorem tzw. outsourcingu pracowniczego,
  • zobowiązanie pracodawców do informowania cudzoziemców o przysługujących im prawach w związku z zatrudnieniem, w tym o możliwości zrzeszania się w związki zawodowe.

Nowy projekt jest kolejną inicjatywą kompleksowej nowelizacji przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców, po projekcie ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, który był opracowywany przez poprzedni rząd, ale prace nad nim ostatecznie zostały wstrzymane.