HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#GMILegalUpdate: Jednak nie będzie elektronizacji postępowań w sprawach zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców

15.05.2024

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, z którego całkowicie wykreślono planowaną elektronizację postępowań legalizujących pobyt cudzoziemców w Polsce. Na wprowadzenie w Polsce elektronicznych postępowań pobytowych trzeba będzie więc jeszcze zaczekać.

Początkowo projekt miał na celu dwie główne zmiany – wdrożenie nowej unijnej dyrektywy o Niebieskiej Karcie UE (czyli zezwoleniu na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji) oraz właśnie wprowadzenie elektronicznych postępowań pobytowych. Zgodnie z początkową wersją projektu, składanie wniosków pobytowych podczas osobistej wizyty cudzoziemca w urzędzie miało zostać całkowicie zastąpione trybem elektronicznym – cudzoziemcy mieli wypełniać, składać i podpisywać wnioski o zezwolenia na pobyt przez indywidualne konta w tzw. Module Obsługi Spraw („MOS”), czyli centralnym systemie elektronicznym prowadzonym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Obecna wersja projektu ogranicza się do wdrożenia zmian dot. Niebieskiej Karty UE.

Oznacza to, że na chwilę obecną elektroniczny tryb postępowania w polskich procesach pobytowych jest planowany tylko dla jednego rodzaju zezwolenia na pobyt – specjalnego zezwolenia na pobyt dla osób posiadających tzw. status UKR, które jest przewidziane w projekcie nowelizacji tzw. specustawy ukraińskiej obecnie rozpatrywanym przez Sejm. Ta procedura będzie prawdopodobnie testem elektronizacji postępowań pobytowych, zanim w przyszłości tryb elektroniczny zostanie wprowadzony dla wszystkich procedur legalizujących pobyt cudzoziemców w Polsce.