HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

02.03.2023

Pytanie #62: Jakie obiekty można uznać za zakładowe obiekty socjalne?

Odpowiedź: Artykuł 2 ust. 4 ustawy określa zamknięty katalog zakładowych obiektów socjalnych, zaliczając do niego następujące obiekty: ośrodki wczasowe i kolonijne, domy wypoczynkowe, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, żłobki, kluby dziecięce i przedszkola oraz obiekty służące działalności kulturalnej. Tylko zatem takie obiekty mogą być w świetle ustawy dofinansowywane z funduszu. Dodatkowo przyjęło się, że powyżej wymienione obiekty będą mogły być uznane za obiekty socjalne tylko wtedy, gdy rzeczywiście służą działalności socjalnej, a nie np. wyłącznie wykonywaniu działalności gospodarczej pracodawcy.