HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

19.12.2022

Pytanie #52: Z jakimi sankcjami powinien liczyć się pracodawca, który zaniechał poinformowania pracowników o niewypłacaniu świadczenia urlopowego, do czego był zobowiązany na podstawie art. 3 ust. 3a ustawy? 

Odpowiedź: Pracodawca, który zaniechał poinformowania pracowników o niewypłacaniu świadczenia urlopowego, tj. który naruszył obowiązek z art. 3 ust. 3a ustawy, powinien liczyć się z odpowiedzialnością wykroczeniową, o której mowa w art. 12a ustawy. Wypowiedział się w tym przedmiocie Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 1 marca 2007 r., wskazując, że: „Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku określonego w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) stanowi wykroczenie sankcjonowane w art. 12a ust. 1 ww. ustawy. W żadnym natomiast razie naruszenie przepisów ustawy poprzez niedopełnienie obowiązku informacyjnego nie może być utożsamiane z obowiązkiem pracodawcy do wypłaty świadczenia urlopowego, które, o ile pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie przyjął na siebie zobowiązania w tym zakresie, nie stanowi świadczenia należnego” (sygn. akt I OSK 814/06).