HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

13.10.2022

Pytanie #42: Pracodawca wprowadził do regulaminu funduszu postanowienie, zgodnie z którym świadczenia w postaci karnetów na siłownię miały być wydawane na podstawie wyliczenia arkusza kalkulacyjnego. Miał on zakwalifikować dochód pracowników do trzech progów i na tej podstawie wskazywać, czy karnety będą mogły być wydane poszczególnym pracownikom z dopłatą w wysokości 5 zł (I próg), 10 zł (II próg) czy 25 zł (III próg). Czy takie zautomatyzowanie procedury przyznawania świadczeń będzie wypełniało zasadę socjalną? 

Odpowiedź: Tak. W świetle ustawy kluczowe jest spełnienie rezultatu w postaci przyznania pracownikom świadczeń adekwatnych do ich sytuacji socjalnej. Nieistotny jest co do zasady sposób, w jaki pracodawca ten cel osiągnie. Może on zatem postanowić, iż część świadczeń będzie przyznawana na podstawie wyliczeń arkusza kalkulacyjnego. Należy jednak zauważyć, iż zastosowanie takiego zautomatyzowanego rozdziału świadczeń może mieć miejsce jedynie wobec tych świadczeń, których kryteria przyznania sprowadzają się do porównania wartości liczbowych. W szczególności będzie odnosić się to do kryterium sytuacji materialnej (zakwalifikowanie dochodu do właściwego progu) oraz kryterium sytuacji rodzinnej (zakwalifikowanie świadczeń do liczby członków rodziny). Natomiast w przypadku świadczeń przyznawanych na podstawie zbadania sytuacji życiowej konieczny będzie udział osoby lub osób, które ocenią sytuację pracownika. Dlatego też pełne zautomatyzowanie procedury nie będzie możliwe.