HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

09.03.2023

Pytanie #63: Czy wypłacenie świadczenia urlopowego wpływa na wysokość składek na ubezpieczenie społeczne pracowników? 

Odpowiedź: Nie. Świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników, o czym stanowi art. 3 ust. 6 ustawy. Potwierdza to także treść § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe8. Według tego przepisu podstawy wymiaru składek nie stanowi przychód w postaci świadczenia urlopowego do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego.