HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

03.08.2022

Pytanie #32: Czy pracodawca ma obowiązek gromadzenia na odrębnym rachunku bankowym kwot przekazanych mu przez pracownika w gotówce tytułem zwrotu pożyczki udzielonej z funduszu?

Odpowiedź: Tak. Środkami funduszu mogą być pieniądze, wierzytelności oraz rzeczy. Pracodawca ma obowiązek gromadzenia wszystkich pieniędzy na odrębnym rachunku bankowym. Również w przypadku przekazania pracodawcy pieniędzy, np. w razie zwrotu pożyczki udzielonej z funduszu albo sprzedaży rzeczy, uzyskane w ten sposób pieniądze również powinny być przelane na odrębny rachunek bankowy funduszu.