HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

14.04.2022

Pytanie #17: Miesięczny dochód pana Jana wynosi 5000 zł. Czy zatem w sytuacji, gdy u jego syna wykryto ciężką chorobę wymagającą specjalistycznego leczenia, którego koszt wynosi ok. 10 000 zł miesięcznie, uzasadnione byłoby udzielenie mu pomocy materialnej pomimo relatywnie wysokiego dochodu?

Odpowiedź: Wysoki dochód nie musi być przeszkodą w przyznaniu pomocy materialnej, tym bardziej w przypadku pana Jana, który, jak wynika z przykładu, nie jest w stanie samodzielnie pokryć kosztów leczenia. Przyznanie mu pomocy nie naruszałoby ustawy.