HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

11.01.2024

Pytanie #106: Pani Iwona, chcąc uniknąć ujawnienia swoich problemów finansowych, odmówiła przedstawienia pracodawcy oświadczenia o swojej sytuacji socjalnej. Co powinien zrobić w takiej sytuacji pracodawca, skoro wymóg przedstawienia takiego oświadczenia wynika z regulaminu funduszu? 

Odpowiedź: Brak złożenia oświadczenia o sytuacji socjalnej przez pracownika może uniemożliwić mu korzystanie ze świadczenia (np. w przypadku gdy dane świadczenia przyznawane są tylko osobom w trudnej sytuacji socjalnej) bądź skutkować przyznaniem mu najniższego z możliwych świadczeń (np. gdy regulamin różnicuje wysokość świadczeń powszechnie dostępnych). Jak bowiem stwierdził SA w Szczecinie w wyroku z 19 lutego 2013 r. (sygn. akt III AUA 728/12), „pracodawca jest uprawniony do tworzenia swoistego domniemania, że osoba odmawiająca złożenia oświadczenia znajduje się w kręgu osób o najlepszej sytuacji materialno-bytowej”.