HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Cykl: O związkach ze związkami

04.01.2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej, trzeciej odsłonie cyklu O związkach ze związkami, poświęconym zarządzaniu relacjami ze związkami zawodowymi.

 

1.Temat pierwszego spotkania: Weryfikacja liczebności organizacji związkowych

Z dniem 10 stycznia 2023 r. upłynął termin na przedłożenie przez organizacje związkowe kolejnej informacji o liczbie członków. Pracodawcom daje to możliwość złożenia zastrzeżenia i dokonania sądowej weryfikacji liczebności związku zawodowego.

Dlaczego warto?

 • weryfikacja rzetelności oświadczenia organizacji związkowej oraz wyeliminowanie przypadków zawyżania liczby członków;
 • weryfikacja zakresu uprawnień przysługujących organizacji związkowej (zwolnienia od pracy; ochrona zatrudnienia);
 • ustalenie reprezentatywności organizacji związkowej;
 • wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za nadużycia (np. zawyżanie liczby członków).

Podczas spotkania porozmawiamy między innymi o:

 • efektywnej kontroli liczebności organizacji związkowej przed sądem;
 • skutkach prawnych skorygowania liczby członków związku zawodowego przez sąd;
 • korzyściach biznesowych płynących z postępowania o ustalanie liczebności organizacji związkowej;
 • skutkach niezłożenia informacji przez organizację związkową;
 • konsekwencjach możliwych do wyciągnięcia wobec związków zawodowych oraz pracowników zawyżających swoją liczebność lub dopuszczających się innych naruszeń w tym zakresie.

Termin: 17 stycznia br., godz. 11:00-11:45, online.

 

2. Zachowanie reguł compliance w relacjach ze związkami zawodowymi 

Podczas webinaru porozmawiamy m.in. o następujących kwestiach:

 • funkcjonowaniu organizacji związkowych z perspektywy HR Compliance;
 • zakazie finansowania działalności związkowej przez pracodawcę (pomieszczenia związkowe, wewnętrzne kanały komunikacji);
 • bezpieczeństwie i ochronie informacji w relacjach ze związkami zawodowymi;
 • weryfikacja zakresu uprawnień przysługujących organizacji związkowej (zwolnienia od pracy; ochrona zatrudnienia);
 • granicach samorządności i niezależności organizacji związkowych.

Termin: 21 lutego br., godz. 11:00-11:45, online.

 

3. Negocjacyjne schematy i praktyki związków zawodowych

Konieczność prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi, w szczególności negocjacji płacowych, często okazuje się sporą zagwozdką dla pracodawcy. Przygotowując się do rozmów z przedstawicielami pracowników warto zapoznać się z metodami, z których najczęściej korzystają związki zawodowe, aby wywrzeć presję na pracodawcy i osiągnąć swoje cele.

W ramach webinaru omówimy kilka najważniejszych kwestii, dzięki którym będą Państwo przygotowani na rozmowy ze związkami. Porozmawiamy w szczególności o:

 • sposobach prowadzenia negocjacji płacowych ze związkami zawodowymi;
 • najczęstszych sztuczkach stosowanych przez związki zawodowe w trakcie rozmów z pracodawcami;
 • niekończących się negocjacjach i sposobach na wyjście z sytuacji „bez wyjścia”;
 • skutecznej i rzetelnej komunikacji z pracownikami i jej przedstawicielami.

Termin: 14 marca br., godz. 11:00-11:45, online.

 

4. Zmiany w regulaminach – kiedy za zgodą związków zawodowych, a kiedy bez zgody

Podczas webinaru porozmawiamy m.in. o:

 • zasadach uzgadniania regulaminów ze związkami zawodowymi;
 • sytuacjach, w których pracodawca może wprowadzić nowe regulacje albo dokonać zmian w dotychczasowych regulaminach samodzielnie;
 • pozycji organizacji reprezentatywnej oraz mniejszych organizacji związkowych w zakładzie pracy;
 • łączeniu przywilejów związków zawodowych z potrzebami pracowników i pracodawcy;
 • nowych uprawnieniach związków zawodowych w kontekście przepisów o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości.

Termin: 18 kwietnia br., godz. 11:00-11:45, online.

 

5. Samorządność i niezależność organizacji związkowej a finansowanie działalności związkowej przez pracodawcę

Podczas webinaru porozmawiamy m.in. o następujących kwestiach:

 • zakazie finansowania działalności związkowej w praktyce;
 • nadużywaniu przez organizacje związkowe uprzejmości pracodawców;
 • spojrzeniu na działalność związkową z perspektywy compliance;
 • prawidłowym korzystaniu przez związkowców ze swoich uprawnień na terenie zakładu pracy.

Termin: 16 maja br., godz. 11:00-11:45, online.

 

6.  Aktywność związków zawodowych w Internecie – jak wyznaczać jej granice?

Podczas webinaru porozmawiamy m.in. o następujących kwestiach:

 • identyfikacja naruszeń dokonywanych w sieci przez pracowników-związkowców;
 • granice krytyki pracodawcy w sieci;
 • konieczność wprowadzenia polityki korzystania z mediów społecznościowych;
 • działania możliwe do podjęcia w celu zapobiegania naruszeniom w sieci.

Termin: 14 czerwca br., godz. 11:00-11:45, online.

 

7. Weryfikacja liczebności organizacji związkowych – obowiązek z perspektywy compliance

Z dniem 10 lipca 2023 r. upływa termin na przedłożenie przez organizacje związkowe kolejnej informacji o liczbie członków. Pracodawcom daje to możliwość złożenia zastrzeżenia i dokonania sądowej weryfikacji liczebności związku zawodowego.

Dlaczego warto?

 • weryfikacja rzetelności oświadczenia organizacji związkowej oraz wyeliminowanie przypadków zawyżania liczby członków;
 • weryfikacja zakresu uprawnień przysługujących organizacji związkowej (zwolnienia od pracy; ochrona zatrudnienia);
 • ustalenie reprezentatywności organizacji związkowej;
 • wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za nadużycia (np. zawyżanie liczby członków).

Podczas spotkania porozmawiamy między innymi o:

 • efektywnej kontroli liczebności organizacji związkowej przed sądem;
 • skutkach prawnych skorygowania liczby członków związku zawodowego przez sąd;
 • korzyściach biznesowych płynących z postępowania o ustalanie liczebności organizacji związkowej;
 • skutkach niezłożenia informacji przez organizację związkową;
 • konsekwencjach możliwych do wyciągnięcia wobec związków zawodowych oraz pracowników zawyżających swoją liczebność lub dopuszczających się innych naruszeń w tym zakresie.

Termin: 11 lipca br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Robert Stępień, Michał Bodziony, apl. radc. Kinga Krzysztofik.

 

8. Szczególna ochrona działaczy związkowych i nowe formy zabezpieczenia roszczenia o przywrócenie do pracy

Podczas webinaru porozmawiamy m.in. o następujących kwestiach:

 • kiedy i komu może przysługiwać szczególna ochrona zatrudnienia;
 • granice szczególnej ochrony – czy chroniony pracownik może wszystko?
 • łączenie funkcji społecznych i obowiązków pracowniczych;
 • wyciągnięcie konsekwencji wobec osób nadużywających ochrony;
 • nowe formy zabezpieczenia – kiedy i na jakich warunkach pracownik chroniony może wrócić do pracy.

Termin: 22 sierpnia br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Robert Stępień, Michał Bodziony, apl. radc. Kinga Krzysztofik.

 

9. 18% podwyżki dla wszystkich, czyli spory zbiorowe w praktyce

Podczas webinaru porozmawiamy o sporach zbiorowych z perspektywy praktycznych doświadczeń i najczęstszych problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy. Spory zbiorowe niejednokrotnie inspirowane są odgórnie, w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb i interesów pracowników. Porozmawiamy o tym, kiedy działania związków zawodowych są zgodne z prawem, a kiedy dochodzi do nadużycia prawa i co może zrobić pracodawca. Poruszymy m.in. następujące kwestie:

 • przedstawianie przez związkowców żądań nadmiarowych oraz niemogących stanowić przedmiotu sporu;
 • przeprowadzanie strajku ostrzegawczego bez referendum;
 • akcja protestacyjna a zgromadzenie publiczne;
 • akcje protestacyjne w Internecie;
 • niekończące się referenda strajkowe.

Termin: 19 września br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Robert Stępień, Michał Bodziony, apl. radc. Kinga Krzysztofik.

 

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.