HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Cykl: 10 najważniejszych zasad

21.12.2022

Zapraszamy do udziału w webinarach z cyklu 10 najważniejszych zasad.

1.  Temat pierwszego spotkania: 10 zasad budowania zaufania do pracodawcy, czyli jak nie zniechęcić pracowników do współpracy

Zapraszamy do poznania 10 zasad budowania miejsca pracy, w którym pracownik ufa pracodawcy, chce pracować, poszerzać swojej kompetencje, rozwijać się. Podczas webinaru zwrócimy także uwagę jakie działania pracodawców hamują zaangażowanie pracowników i powodują odchodzenie z firmy wartościowych i przydatnych dla prowadzenia biznesu osób.

Termin: 31 stycznia 2023 r.,  godz. 11:00-12:00, online.
Prelegenci: r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, r. pr. Sławomir Paruch.

 

2. 10 zasad komunikacji z przedstawicielami pracowników

Nawet jeśli u pracodawcy brak jest związków zawodowych, to w określonych sytuacjach pracodawca jest zobowiązany do współdziałania z przedstawicielami pracowników.

Podczas webinaru podzielimy się praktycznymi wskazówkami nie tylko na temat wyboru przedstawicieli pracowników ale także omówimy zasady szybkiej i sprawnej komunikacji, w sytuacjach wymaganych przez przepisy.

Termin: 17 lutego 2023 r.,  godz. 11:00-12:00, online.
Prelegenci: r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, adw. Bartosz Wszeborowski.

 

3. 10 zasad prawidłowej rekrutacji i bezbłędnego onboardingu

Termin: 28 marca 2023 r.,  godz. 11:00-12:00, online.
Prelegenci: r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, r. pr. Sławomir Paruch.

 

4. 10 najważniejszych zasad, o których muszą pamiętać pracodawcy zatrudniający pracowników rodziców

Podczas webinaru omówimy między innymi takie kwestie jak:

  • Urlopy, zwolnienia od pracy, bardziej elastyczne warunki – czyli jakie nowe uprawnienia przysługują pracownikom-rodzicom;
  • Meandry przepisów przejściowych – czy określone uprawnienia mogą przysługiwać wstecznie;
  • Jak odpowiadać na składane przez pracowników-rodziców wnioski;
  • Równość w zatrudnieniu na gruncie nowych uprawnień – słów kilka o 9 tygodniach urlopu macierzyńskiego i nowych zasadach urlopu ojcowskiego.

Termin: 27 kwietnia 2023 r.,  godz. 11:00-12:00, online.
Prelegenci: r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, r. pr. Sławomir Paruch, apl. radc. Michalina Lewandowska-Alama.

 

5. 10 najważniejszych zasad zakazu konkurencji i zapewnienie lojalności pracownika

Podczas webinaru porozmawiamy o tym:

  • Czy ostatnia nowelizacja kodeksu pracy wpłynie na większą popularność umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy?
  • Dlaczego zawsze warto rozważać zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?
  • Jak reagować na odmowę zawarcia przez pracownika umowy o zakazie konkurencji?
  • Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa pracodawcy i związane z nią obowiązki pracowników i byłych pracowników?

Termin: 30 maja 2023 r.,  godz. 11:00-12:00, online.
Prelegenci: r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, r. pr. Sławomir Paruch.

 

6. 10 zasad zmiany warunków współpracy z pracownikiem

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości warto kreować wewnętrzne reguły czy zasady współpracy z pracownikami tak, aby pracodawca zachował pewną swobodę w zakresie możliwości ich modyfikacji i dostosowania do zmiennych warunków – podczas webinaru wskażemy możliwe rozwiązania. Podpowiemy także m.in. jak uniknąć praktycznych problemów związanych z wypowiedzeniami zmieniającymi, czy zmiana stanowiska zawsze oznacza zmianę rodzaju pracy oraz czy zdegradowany pracownik może domagać się odprawy.

Termin: 12 września br., godz. 11:00-12:00, online.
Prelegenci: r. pr. Sławomir Paruch oraz r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz.

 

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.